Akti Themelues i TPA

Struktura organizative dhe mandati i Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit janë të pëcaktuara përmes aktit themelues të TPA. Organet e tij janë Kryesia, Kryetari, dhe Sekretari. Nëse para TPA është duke u zhvilluar procedura e arbitrazhit, atëherë edhe tribunali i arbitrazhit konsiderohet organ i TPA.

Charter of the Permanent Tribunal of Arbitration
at the Kosova Chamber of Commerce

Shkarko pdf verzionin e Akti Themelues i TPA në OEK në Anglisht
Shkarko pdf verzionin e Akti Themelues i TPA në OEK në Shqip