Ligji për Procedurën Përmbarimore Nr. 03/L-008

Ligji për Procedurën Përmbarimore Nr. 03/L-008 është me rëndësi primare pas nxjerrjes së vendimit të arbitrazhit, dhe në fazën e ekzekutimit të vendimit. 

Për tekstin e ligjit shkarkoni dokumentin në vijim:

Ligji për Procedurën Përmbarimore